Mekanisk konstruktion

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB arbetar med design och konstruktion av mekanik. Med stor erfarenhet av arbete i CAD-miljö likaväl som fysisk tillverkning och prototypframtagning kan ITL AB inte bara hitta lösningar som fungerar utan även som är lätta och smidiga att tillverka och underhålla.

Genom att arbeta i höghållfasta material kan konstruktioner göras mindre och lättare, med fördelar för både hantering och miljö.

Med simuleringsverktyg kan vi analysera konstruktioner virtuellt och bedöma både hållfasthet och funktion i en virtuell miljö. Simulering minskar kostnader och snabbar på processen så att din produkt så snabbt som möjligt kommer ut på marknaden. Detta genom att reducera antalet fysiska prototyper som du behöver innan produktionen kan starta.

ITL AB har också möjlighet att göra visualisering av produkter och konstruktioner, antingen för att se dem i en verklig situation eller för att kunna presentera för potentiella intressenter. Här kan du djupdyka i mer information om mekanisk konstruktion.


Kontaktformulär


Flera tjänster