Automation

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB kan arbeta med de flesta industrirobotar. Med mycket djupa expertkunskaper kring flera tillverkares system och bra samarbetskanaler direkt med tillverkarna har vi möjlighet att skapa robotlösningar för alla behov.

Utöver robotar arbetar vi med PLC-system av olika fabrikat. Vi kan hantera både hårdvarubaserade och mjukvarubaserade system samt säkerhets-PLC där behov finns för det.

Visionsystem går att integrera som en del av automationslösningen. Med både erfarenhet från färdiga systemlösningar och egna utvecklingsprojekt besitter ITL AB en bred kunskap inom området och har en djup förståelse för tekniken.

Vi kan även simulera och visualisera automationslösningar och bygga upp komplexa anläggningar virtuellt. Detta ger möjlighet att i förväg testa koncept och programmera anläggningar för att minimera installationstid och ombyggnationers omfattning.


Kontaktformulär


Flera tjänster