Vision

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB har som vision att alltid placera kundens produktion i främsta ledet. Med hjälp av senaste teknik och kunskap kan vi utveckla och forma kundens produkt till en ledande ställning på marknaden.

Vår kvalitetspolicy

Vi skall leverera automationslösningar som med marginal motsvarar kundernas förväntningar beträffande funktionalitet, noggrannhet och tillförlitlighet.

Kunderna skall få ett engagerat stöd från kompetenta medarbetare i det dagliga användandet av våra produkter. För att uppfylla detta skall all verksamhet utförd av Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB kännetecknas av:

  • Nära kund – leverantörsförhållande
  • Högt engagemang hos respektive anställd, i en effektiv organisation där alla  hjälper varandra.
  • Ett positivt tankesätt hos samtliga anställda att kontinuerligt vilja förbättra produkter, relationer och rutiner.
  • Att vi följer upp och analyserar arbetet vi utfört.
  • Att vi tar fullt ansvar för våra väl utvalda partners och det arbete dom utför.