CE-märkning

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB kan utöver att CE-märka våra egna anläggningar även CE-märka era. Har ni koll på vilka direktiv som gäller? Är risker identifierade och dokumenterade? Uppfyller bruksanvisningar och operatörsmanualer regelverket? Är maskinlinjen ombyggd sedan CE-märkning gjordes?

ITL AB kan erbjuda:

  • Statusrapport för er produktionslinje
  • Stöd vid upphandling av maskiner och linjer
  • Riskbedömningar enligt de grundläggande hälso- och säkerhetskraven
  • Bedömning vid ombyggnad, tillbyggnad, flytt etc. av maskiner och linjer
  • Ombyggnad i samband med riskbedömningar
  • Dokumentation: manualer, instruktioner, layouter, detaljritningar etc.
  • Tredjeparts koordinering för eventuellt godkännande

Kontaktformulär


Flera tjänster