Partners

För att ytterligare förstärka vår kompetens inom vissa områden arbetar vi tillsammans med partners som är specialister inom sitt verksamhetsområde.

Målet är att förstärka förutsättningarna och utnyttja synergierna med våra partners i projektet för att uppnå den högsta kundnyttan i en precis leverans baserad på behovet.

Detta nås genom:

  • Ökad kunskap om behov och möjligheter i projekten.
  • Utvecklad matchning av kundbehov och teknisk design.
  • Ökad möjlighet till rådgivning och produktionsstrategi för kunden. 

Detta förstärker möjligheter för tillverkning och produktion i Sverige.