Projektering

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB följer strukturen i ISO 10 006 vid projektering. Vi initierar projekten tillsammans med kunden, planerar och riskbedömer. Med god kommunikation leder vi projektet genom förstudier och genomförandefaser, till målet och slutkvalificeringen.

ITL AB utvecklar produktidéer hela vägen från förstudie, prototyp och testning till tillverkning av färdig produkt. Tack vare vår breda kompetens och den nära kopplingen mellan konstruktion och tillverkning inom företaget kan utvecklingsprocessen göras snabb och anpassningsbar efter förändrade förutsättningar.

För att kvalitetssäkra utvecklingsprocessen har ITL AB implementerat ett antal produktutvecklingsverktyg. Dessa används för att hantera den stora mängd information som skapas i början på ett utvecklingsprojekt. Alla kundbehov, krav, koncept, idéer, tidigare relevanta erfarenhet, prototyptestning, utvärderingar, externa sökningar med mera behöver struktureras upp och dokumenteras. Detta görs för att säkerställa att alla tänkbara tekniska lösningar som uppfyller kundens behov har utvärderats i ett tidigt skede i processen. På detta sätt minskar man risken för att sena konstruktionsändringar fördyrar eller försenar projektet. 

ITL AB upprättar projektbudget och kvalificeringsunderlag där kunden får kontroll över kostnader, risk och kvalité. Vi CE-märker alla våra produkter. Vi utför även total riskgranskning och CE-märkning av hela produktionslinjer hos kund.

I vår integrerade produktutveckling ingår olika workshops, där du som kund har möjlighet att skapa bekantskap med komponenter och systemleverantörer. Du får på så sätt möjlighet att skapa goda grunder och ekonomiskt riktiga beslut under utvecklingsfasen av investeringsprojektet. Denna tjänst är helt kostnadsfri från vår sida.


Kontaktformulär


Flera tjänster