Prototypframtagning och tillverkning

Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB kan utveckla prototyper från idé till färdig fysisk produkt. Tack vare den mycket breda kompetensen och den nära kopplingen mellan konstruktion och tillverkning kan utvecklingsprocessen göras mycket snabb och lätt anpassas efter behov till nya idéer och lösningar.

ITL AB har en egen verkstad utrustad för en mängd olika tillverkningsmetoder. Genom det extremt nära samarbetet mellan våra konstruktörer och maskintekniker får vi en mycket snabb och säker utvecklingsprocess där konstruktionsidéer snabbt kan verifieras i en verklig situation.

Vi har ett flertal CNC-maskiner för fräsning, borrning och svarvning. Vi har en fullt utrustad svetsverkstad där vi kan arbeta med flera olika svetstekniker och med de flesta svetsbara material. Vi har maskiner för att klippa och bocka plåt och rör.

Genom våra nära samarbeten med andra verkstadsföretag kan vi även snabbt och smidigt vid behov få detaljer tillverkade med de flesta tänkbara tillverkningsmetoder.


Kontaktformulär


Flera tjänster